Aktualności

27-01-2017

Rekrutacja uzupełniająca Przedstawicieli Partnerów Społecznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Przedstawicieli Partnerów Społecznych reprezentatywnych dla zawodów do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji.

bip.ore.edu.pl

18-01-2017

Rekrutacja przedstawiciela partnera społecznego

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje przedstawiciela partnera społecznego reprezentatywnego dla wybranego zawodu w ramach grupy zawodów „Technika farmaceutyczna” do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji w ramach grupy zawodów „Technika farmaceutyczna”.

03-01-2017

Nabór specjalistów do realizacji projektu "Partnerstwo"

Zapraszamy zainteresowane osoby do współpracy z projektem "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy".

Poszukujemy specjalistów w zakresie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego zespołu projektowego
http://bip.ore.edu.pl/?cid=46&bip_id=1083

oraz specjalistę ds. rozliczeń finansowych projektu
http://bip.ore.edu.pl/?cid=46&bip_id=1080

Rekrutacja trwa do 13 stycznia 2017 r.

03-01-2017

Nabór na Ekspertów wiodących

Poszukujemy Ekspertów wiodących do realizacji zadań związanych z modernizacją podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz z opracowaniem planów i programów nauczania, w ramach projektu "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy".

Rekrutacja trwa do 13 stycznia 2017 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP ORE: http://bip.ore.edu.pl/?cid=46&bip_id=1082

Zapraszamy!

 

30-12-2016

Rekrutacja partnerów społecznych (do 9 stycznia 2017 r.)

Zapraszamy do współpracy z ORE przedstawicieli partnerów społecznych (przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, nauczycieli, metodyków kształcenia, instruktorów praktycznej nauki zawodu) w celu opracowania rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach w wybranych grupach zawodowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP ORE.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w wersji Word oraz dołączenie do niego skanu rekomendacji partnera społecznego (wzór rekomendacji Partnera Społecznego) i przesłanie w wersji elektronicznej do 9 stycznia 2017 r. do 23:59 na adres poczty elektronicznej: rekrutacje.fps@ore.edu.pl do 9 stycznia 2017 r. do godz. 23.59.

29-12-2016

Nabór Autorów metodologii tworzenia planów i programów nauczania

Rozpoczynamy realizację kolejnych etapów projektu "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego". Obecnie do projektu "Partnerstwo" Etap 3. poszukujemy autorów do opracowania metodologii tworzenia planów i programów nauczania.

Zespół autorów opracuje metodologię tworzenia planów i programów nauczania dla 202 zmodyfikowanych PPKZ, które będą obejmować nową strukturę kształcenia tj. trzyletnią szkołę branżową I stopnia, dwuletnią szkołę branżową II stopnia, pięcioletnie technikum oraz szkołę policealną.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem http://www.bip.ore.edu.pl do dnia 08 stycznia 2017 r. do godz. 23.59 w wersji elektronicznej na adres mailowy rekrutacje.fps@ore.edu.pl.


Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy

 

 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] Następne

Terminarz

O projekcie

Projekty POWER: Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych

Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15.
Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Poddziałanie 1.
Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania

Okres realizacji
styczeń 2016 - grudzień 2017

Wartość projektu
10 908 156,00 zł

Cel projektu
Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania

 • Zadanie 1
  Przegląd i aktualizacja dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego
 • Zadanie 2
  Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów i kwalifikacji

Rezultaty

Rezultaty projektu:

 • 54 podstawy programowe
 • 108 suplementów do kwalifikacji
 • 54 suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

 

Kamienie milowe:

 • powołanie 25 branżowych zespołów partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego (zrealizowane w czerwcu 2016 r.)
 • utworzenie zespołów autorów, odpowiedzialnych za opracowanie podstaw programowych kształcenia w zawodach (zrealizowane w październiku 2016 r.)
 • opracowanie 54 zmodernizowanych projektów podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) (zrealizowane w listopadzie 2016 r.)
 • opracowanie zmodyfikowanych suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (do realizacji w 2017 r.)

Kontakt

Informujemy, że 1 lipca 2016 roku nastąpiło połączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
Telefon: 22 345 37 00, fax 22 345 37 70


Zespół projektu "Partnerstwo":

Menadżer  - Mirosława Łapińska

Adres e-mail: miroslawa.lapinska@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-28

Ekspert Wiodący Zadania 1 - Elżbieta Żochowska

Adres e-mail: elzbieta.zochowska@ore.edu.pl 
Telefon: 22 345-37-76

Specjalista Zadania 1 - Anna Kamont

Adres e-mail: anna.kamont@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-28

Ekspert Wiodący Zadania 2 - Renata Antos-Rowińska

Adres e-mail: renata.antos-rowinska@ore.edu.pl 
Telefon: 22 345-37-76

Specjalista Zadania 2 - Rafał Auch-Szkoda

Adres e-mail: rafal.auch-szkoda@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-97