Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Nadszedł gorący czas dla gimnazjalistów – muszą podjąć decyzję o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Serdecznie zapraszamy ekspertów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego do udziału w rekrutacji realizowanej w ramach projektu POWER „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.

21 marca 2016 roku o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie odbędzie się III edycja konkursu „Logistyka i spedycja drogą do przyszłości”.

Rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” – IV edycja organizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Zrealizowałeś/aś ciekawy projekt językowy? Zgłoś się i zdobądź European Language Label!

Uczniowie klas III gimnazjów stają właśnie przed koniecznością wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Aby im to ułatwić, polecamy artykuł w „Edukatorze Zawodowym" pt. Co dalej, gimnazjalisto?, który można przeczytać na: http://www.edukator.koweziu.edu.pl

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję konkursu na innowacje dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół kształcenia zawodowego z województw mazowieckiego i lubelskiego.

Bezpieczny Łańcuch Dostaw może stać się szansą na wprowadzenie ciekawych innowacji, które wyprzedzą zapotrzebowania rynku pracy dzięki czemu szkoła stanie się podmiotem umożliwiającym podniesienie konkurencyjności lokalnym przedsiębiorstwom.

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza rekrutację na kurs „Jak przygotować kurs online na platformie Moodle”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

W imieniu Fundacji „Fundusz Współpracy” i Mazowieckiego Kuratorium Oświaty zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia zawodowego. Laureaci zostaną nagrodzeni certyfikatami z tytułem „Szkoły zawodowej najwyższej jakości” oraz nagrodami rzeczowymi, a także znajdą się w międzynarodowym Katalogu Dobrych Praktyk projektu ESQA.