Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Serdecznie zapraszamy ekspertów ds. opracowywania programu spotkań z przedstawicielami partnerów społecznych do udziału w rekrutacji realizowanej w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, etap: 1: Forum partnerów społecznych”.

Serdecznie zapraszamy kandydatów na moderatorów spotkań do udziału w rekrutacji realizowanej w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, etap: 1: Forum partnerów społecznych”.

Stowarzyszenie Koalicja Karat zaprasza do udziału w konferencji „Szkolnictwo zawodowe dla kobiet a wyzwania rynku pracy“, która odbędzie się 14 kwietnia 2016 r. Warszawie.

Wiceminister Teresa Wargocka uczestniczyła wczoraj w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Budowlanych  i Zawodowych, zorganizowanej w gmachu MEN.

Informujemy, że na stronie internetowej KOWEZiU w „Repozytorium przykładowych programów nauczania” zostały zamieszczone przykładowe programy nauczania o strukturze przedmiotowej dla trzech nowych zawodów: technik przemysłu mody, krawiec i przetwórca ryb.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na trenerów i moderatorów branżowych oraz ekspertów opracowujących program spotkań z branżowymi zespołami partnerów społecznych została zakończona bez dokonania wyboru kandydatów.
Informacje dotyczące uruchomienia rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej KOWEZiU w najbliższym czasie.
Jednocześnie zachęcamy do bieżącego zapoznawania się ze szczegółami dotyczącymi projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap: 1: Forum partnerów społecznych”.

W związku z realizacją projektu Erasmus+ Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych organizuje w dniach 22-23 kwietnia 2016r. bezpłatne warsztaty dla nauczycieli - kandydatów na mentorów pt. „Mentoring pomiędzy nauczycielami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych".

Wydział Poradnictwa Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „Poradnictwo na odległość”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

8 kwietnia 2016 r. w Radomiu odbędzie się finałowa gala  III Ogólnopolskiego Konkursu Szkół Mody – „KREACJE-PROWOKACJE”.

Serdecznie zapraszamy autorów materiałów dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego do udziału w rekrutacji realizowanej w ramach projektu POWER „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.