Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2016 roku nastąpi włączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej do Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Informujemy, że po 20 czerwca br. zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca składów branżowych zespołów partnerów społecznych.

Zakwalifikowani do udziału w projekcie przedstawiciele partnerów społecznych, podczas 1. i 2. cyklu spotkań, opracują zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje szkolnictwa zawodowego uwzględniające oczekiwania rynku pracy. Dokonają także przeglądu klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) pod kątem oczekiwań partnerów społecznych właściwych dla poszczególnych zawodów szkolnictwa zawodowego.

3 czerwca 2016 roku w Warszawie w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyła się konferencja „Wysoka jakość polskiej szkoły zawodowej w (dobrej) praktyce” podsumowującą projekt „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości – ESQA” („European Solutions in Quality Assurance”).

Przedstawiamy grupy zawodów, dla których przeprowadzamy rekrutację uzupełniającą przedstawicieli partnerów społecznych.

„Perspektywy” opublikowały Ranking Szkół STEM. Celem Rankingu Liceów i Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka – a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.

19 maja br. w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące zorganizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej konkurs  „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji ekspertów ds. opracowywania metodologii modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach. 

Uprzejmie informujemy, że w piątek 27 maja br. nasza instytucja nie pracuje (decyzja na podstawie zarządzenia szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r.).

Przedstawiamy grupy zawodów, dla których trwa rekrutacja przedstawicieli partnerów społecznych.