Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – poszukuje recenzentów do opracowania recenzji modyfikacji Podstawy programowej kształcenia w zawodach wyodrębnionych w ramach grup zawodów (w ramach rekrutacji wyłonionych zostanie po 2 niezależnych recenzentów do zawodu).

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „Platforma Moodle w pracy nauczyciela - konsultanta i doradcy metodycznego”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej.

Projekt Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego ma celu dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Jak to osiągnąć? Poprzez zaangażowanie w programowanie kształcenia zawodowego tych, którzy o oczekiwaniach rynku pracy i o tym, jakiego absolwenta (wymarzonego kandydata do pracy) potrzebują, czyli przedstawicieli pracodawców.

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje autorów oraz redaktorów merytorycznych modyfikacji Podstawy programowej kształcenia w zawodach do prac związanych z opracowaniem zmodyfikowanych PPKZ.

Poszukujemy autorów oraz redaktorów merytorycznych modyfikacji Podstawy programowej kształcenia w zawodach do prac związanych z opracowaniem zmodyfikowanych PPKZ.

Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja". Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów”.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego. Ten cel ma zostać osiągnięty poprzez zorganizowanie szeregu spotkań, podczas których uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje działania, podzielić się innowacyjnymi pomysłami, a także przedstawić rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji z tego sektora.

Poszukujemy autorów oraz redaktorów merytorycznych w zakresie modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ).

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „Efektywne zarządzanie czasem przez nauczyciela”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej.

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „Jak przygotować kurs online na platformie Moodle”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej.