Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Trwa druga edycja TEKSTYLIADY - konkursu na wzór nadruku tkaniny meblowej dla młodych twórców oraz bardziej doświadczonych designerów.

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji oraz opracowania ścieżek rozwoju zawodowego właściwych dla zawodów.

Poszukujemy recenzentów zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach, wyodrębnionych w siedmiu grupach zawodów. W ramach rekrutacji wyłonionych zostanie po dwóch niezależnych recenzentów do zawodu.

Tematem przewodnim konferencji Nowe narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające rozpoznawanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji zawodowych uczniów,  jest prezentacja narzędzi dla doradców i nauczycieli realizujących doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach i placówkach. Zorganizowane dwie edycje konferencji: w Warszawie 17-18 listopada br. oraz w Poznaniu 24-25 listopada br.

16 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu w ramach „IV Szkolnego Dnia Zawodów w Ekonomiku” odbyła się konferencja „Oczekiwania pracodawców wobec absolwenta szkoły zawodowej” oraz spotkanie z pracodawcami i doradcami zawodowymi.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Kształcenie i szkolenia zawodowe - rozwój kompetencji, umiejętności i talentów”, która odbędzie się 5 grudnia 2016 r. w Warszawie, w hotelu Novotel, przy ul. Marszałkowskiej 94.

Fundacja PlasticsEurope Polska zaprasza nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium poświęconym tworzywom sztucznym. Webinarium odbędzie się  16 listopada 2016 w godz. 16.30–17.30.

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza rekrutację na konferencję „Nowe narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające rozpoznawanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji zawodowych uczniów”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza rekrutację na konferencję „Nowe narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające rozpoznawanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji zawodowych uczniów”.

W dniach 27-28 października 2016 r. odbył się – organizowany przez Wolters Kluwer - III Kongres Edukacja i Rozwój.