Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

28.01.2017

Nabór autorów planów i programów

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane pracą nad opracowaniem planów i programów nauczania do 55 zmodyfikowanych podstaw programowych. Dla każdego zawodu zrekrutujemy trzyosobowy zespół autorów. Zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.