Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

27.01.2017

Rekrutacja uzupełniająca Przedstawicieli Partnerów Społecznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Przedstawicieli Partnerów Społecznych reprezentatywnych dla zawodów do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji.