Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

18.01.2017

Rekrutacja przedstawiciela partnera społecznego

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje przedstawiciela partnera społecznego reprezentatywnego dla wybranego zawodu w ramach grupy zawodów „Technika farmaceutyczna” do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji w ramach grupy zawodów „Technika farmaceutyczna”.