Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

05.01.2017

Rekrutacja trenerów Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje trenerów Branżowego Zespołu Partnerów Społecznych do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1. Forum Partnerów Społecznych”

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: www.bip.ore.edu.pl do 10 stycznia 2017 r. do 23:59 w wersji elektronicznej na adres mailowy rekrutacje.fps@ore.edu.pl.

 

Termin rekrutacji: 10 stycznia 2017 r. do godz. 23:59