Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

03.01.2017

Nabór specjalistów do realizacji projektu "Partnerstwo"

Zapraszamy zainteresowane osoby do współpracy z projektem "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy".

Poszukujemy specjalistów w zakresie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego zespołu projektowego
http://bip.ore.edu.pl/?cid=46&bip_id=1083

oraz specjalistę ds. rozliczeń finansowych projektu
http://bip.ore.edu.pl/?cid=46&bip_id=1080

Rekrutacja trwa do 13 stycznia 2017 r.