Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Wybór zawodu

WYBÓR ZAWODU

W informatorze o zawodach szkolnictwa zawodowego zobaczysz grupy zawodów ułożone według podobieństwa i charakteru wykonywanych czynności zawodowych.

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga
KOWEZiU, Warszawa 2013


Pobierz plik.

Możesz skorzystać również z Wyszukiwarki zawodów czyli informatora o zawodach szkolnictwa zawodowego w wersji on-line!

Każdy zawód opisany jest na osobnej Karcie zawodu.

Karta zawodu zawiera:
- wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, czyli wszystkie kwalifikacje, które trzeba uzyskać, żeby wykonywać dany zawód;
- informacje dotyczące charakteru pracy, warunków pracy, możliwości kontynuacji nauki i rozwoju kariery w danym zawodzie.

Grupa elektryczno-elektroniczno-teleinformatyczna

Grupa transportu drogowego, kolejowego i wodnego

Grupa zawodów budowlanych

Grupa zawodów chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewna

Grupa zawodów dźwiękowych

Grupa zawodów ekonomiczno-finansowo-biurowych

Grupa zawodów fryzjersko-kosmetycznych

Grupa zawodów gastronomicznych

Grupa zawodów górniczych

Grupa zawodów hutniczo-odlewniczych

Grupa zawodów mechanicznych

Grupa zawodów poligraficznych i fotograficznych

Grupa zawodów skórzano-włókienniczo-odzieżowych

Grupa zawodów spożywczych

Grupa zawodów turystyczno-hotelarskich

Grupa zawodów związanych z budową dróg kołowych i szynowych

Grupa zawodów związanych z kształtowaniem środowiska

Grupa zawodów związanych z ochroną i bezpieczeństwem osób i mienia

Grupa zawodów związanych z ochroną zdrowia

Grupa zawodów związanych z pomocą społeczną

Grupa zawodów związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt