INTRODUCTION

COOPERATION BETWEEN EDUCATION AND TRAINING INSTITUTIONS, ENTERPRISES AND LOCAL COMMUNITIES


Raising quality of VET in cooperation
with employers and higher education


Group No: 25
Round 1
Type of visit: VET
19/9/2011-23/9/2011
Warsaw, Poland

Working language: English


Category of themes:
Encourage cooperation between the worlds of education, training and work

 

This visit is organised by the host institution in cooperation with the European Commission addressing specifically policy- and decision-makers in education and training to transfer and share experience.

 

Why ?
Improving attractiveness and quality of vocational education and training (VET) is one of the priorities of Polish educational policy. To achieve this, several actions have been undertaken at national and regional levels, such as creating vocational training programmes based on learning outcomes and quality standards for VET, encouraging cooperation between VET schools and employers and higher education. The National Centre for Supporting Vocational and Continuing Education is the central public institution whose activities support reform of vocational education. The study visit will be part of promoting Polish education during the Polish Presidency of the EU Council.


What ?
Participants will learn about:

 

How ?
Participants will:

 

Whom ?

 

Short description in the host country’s language:
Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego jest jednym z priorytetowych celów polskiej polityki oświatowej. Realizacji tego celu służą działania podejmowane zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym zorientowane na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb i oczekiwań rynku pracy. Celem wizyty jest zaprezentowanie dobrych praktyk i rozwiązań przyczyniających się do podniesienia efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego. Wizyta studyjna będzie jednym z elementów promocji polskiej edukacji podczas Polskiej Prezydencji w Radzie UE.