Wyszukiwarka KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

Zapraszamy do korzystania z wyszukiwarki kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ).

Wyszukiwarka kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) opracowana jest na podstawie deklaracji składanych do Systemu Informacji Oświatowej przez publiczne i niepubliczne szkoły zawodowe i placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Nazwa kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest jednocześnie nazwą kwalifikacji.

Informacja o kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Mamy dwie możliwości wyszukiwania informacji:

  1. wybór jednego z ośmiu obszarów kształcenia, nazwę kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz województwa - otrzymujemy informację o umiejętnościach jakie nabędziemy podczas wybranego kursu, opis zawodu/zawodów, w ramach których została wyodrębniona kwalifikacja oraz wykaz szkół/placówek, które dany kurs realizują;
  2. wybór zawodu - otrzymujemy informację, jakie kwalifikacje zostały wyodrębnione w wybranym zawodzie oraz wykaz szkół/placówek, które realizują dane kwalifikacje.

LUB

Szanowni Państwo,
W trosce o zapewnienie aktualnych informacji naszej wyszukiwarki, zwracamy się z uprzejmą prośbą o weryfikowanie zawartych w niej danych w Systemie Informacji Oświatowej.

Wyszukiwarka szkół i placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe została opracowana na podstawie danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej
(wrzesień 2015 r.).