MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ


 Przewodnik
procedur akredytacji placówek
prowadzących kształcenie ustawiczne
w formach pozaszkolnych
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Działanie 2.2, schemat d


Spis treści

Strona redakcyjna

Warszawa 2005