Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Edukacja dla pracy etap 2

Edukacja dla pracy etap 2
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie
Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie
Cele
 • wsparcie 6000 placówek w realizacji zadań z doradztwa edukacyjno-zawodowego, w kontekście idei uczenia się przez całe życie (do października 2015)
Adresaci
 • przedstawiciele gimnazjów (dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi, nauczyciele),
 • przedstawiciele CKU, CKP, CKZiU,
 • przedstawiciele PDN (nauczyciele konsultanci/doradcy metodyczni),
 • pracodawcy,
 • przedstawiciele środowisk akademickich,
 • uczniowie.
Kwota rozliczona 14 023 860,04 zł brutto
Czas realizacji marzec 2014 – listopad 2015 r. Zakończony
Działania
 1. Realizacja szkoleń dla przedstawicieli gimnazjów osób do profesjonalnego realizowania zadań z zakresu doradztwa zawodowego.
 2. Realizacja szkoleń dla ekspertów do zewnętrznego wspierania szkół w zakresie doradztwa zawodowego.
 3. Upowszechnianie idei doradztwa edukacyjno-zawodowego w środowisku akademickim w celu podniesienia jakości kształcenia  przyszłych doradców zawodowych.
 4. Rozwijanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami poprzez włączanie ich w proces kształcenia zawodowego, egzaminów zawodowych, doradztwa zawodowego.
 5. Rozwój internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej w powiązaniu z rynkiem pracy.
Rezultaty
 • przeszkolonych 19 250 przedstawicieli gimnazjów, 100 przedstawicieli CKP, CKU, CKZiU, 100 przedstawicieli PDN i placówek wsparcia szkół;
 • przygotowanie ekspertów do zewnętrznego wspierania szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • wskazania do programu kształcenia przyszłych doradców zawodowych;
 • zwiększenie świadomości pracodawców w obszarze możliwości, efektów i korzyści ze współpracy ze szkołami zawodowymi;
 • raport dotyczący współpracy pracodawców ze szkołami;
 • wzrost wiedzy na temat internetowych systemów informacji edukacyjno-zawodowej uczestników seminariów;
 • komponent portali regionalnych;
 • 10  scenariuszy lekcji oraz 10 filmów fabularnych (Drogi Zawodowe);
 • 6 konferencji dla pracodawców i jedna dla przedstawicieli środowiska akademickiego.
Strona internetowa www.doradztwo.koweziu.edu.pl
Kontakt

Anna Pregler - koordynator merytoryczny