Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Edukacja dla pracy

Edukacja dla pracy
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie
Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie
Cele
 • wsparcie polskiego systemu edukacji w realizacji zadań z doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontekście idei uczenia się przez całe życie.
Adresaci
 • przedstawiciele gimnazjów (dyrektorzy szkół, doradcy szkolni, nauczyciele),
 • przedstawiciele CKU, CKP, CKZiU,
 • rodzice,
 • uczniowie,
 • pracodawcy.
Kwota rozliczona 4 470 702,95 zł brutto
Czas realizacji styczeń – grudzień 2013 r. - ZAKOŃCZONY
Działania
 1. Przygotowanie szkoleń dla przedstawicieli gimnazjów, CKP/CKU/CKZiU.
 2. Przygotowanie materiałów wspierających doradztwo edukacyjno-zawodowe dla szkół.
 3. Przygotowanie materiałów dla pracodawców z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 4. Rozwój Internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej.
Rezultaty
 • 4 programy kursów i 2 szkolenia dla doradców-trenerów,
 • 252 suplementy do świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz 192 suplementy do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • broszura dla pracodawców nt. doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zmian w kształceniu zawodowym,
 • poradnik dla wychowawców w gimnazjach nt. doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • 12 krótkich filmów animowanych uzupełniających poradnik dla wychowawców,
 • broszura nt. doradztwa edukacyjno-zawodowego skierowana do rodziców gimnazjalistów,
 • Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego oraz opracowanie elektronicznej wersji wyszukiwarki zawodów,
 • 5 e-lekcji dla doradców zawodowych i nauczycieli oraz e-gazetki o zawodach.

Publikacje:

Strona internetowa www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl
Koordynator
merytoryczny

Olga Sulkowska 
Małgorzata Rosak