Aktualności

21-09-2016

Modyfikacja Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach. Dołącz do grona Autorów!

Poszukujemy autorów oraz redaktorów merytorycznych w zakresie modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ).

Autorem modyfikacji może być przedstawiciel pracodawców, nauczyciel przedmiotów zawodowych w danej grupie zawodowej lub osoba wykonująca zawody przypisane do danej grupy zawodowej.

Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu  „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1. Forum Partnerów Społecznych”.

Termin zgłoszeń upływa 27 września 2016 roku.

Przedłużyliśmy termin rekrutacji autorów modernizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach  w zakresie 12 branż: drogownictwo, geodezja, infrastruktura kolejowa, logistyka, mechanizacja rolnictwa, mechatronika, prace wykończeniowe, przemysł ceramiczny, spedycja, telekomunikacja, urządzenia sanitarne, weterynaria.

Wznawiamy rekrutację autorów modernizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach  w zakresie następujących 10 branż: fotografia, włókiennictwo, prace budowlane, okrętownictwo, diagnostyka i mechanika pojazdowa, hutnictwo i metalurgia, odlewnictwo, elektryka, elektronika, informatyka.

Zapraszamy do współpracy.

 

 

09-09-2016

Rekrutacja autorów oraz redaktorów merytorycznych modyfikacji Podstawy programowej kształcenia w zawodach

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje autorów oraz redaktorów merytorycznych modyfikacji Podstawy programowej kształcenia w zawodach do prac związanych z opracowaniem zmodyfikowanych PPKZ.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji zadania 2.: Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów i kwalifikacji, w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1. Forum Partnerów Społecznych”.


Termin rekrutacji upływa 27 września 2016 roku.
 
 
 
08-09-2016

Rekrutacja uzupełniająca partnerów społecznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji oraz opracowania ścieżek rozwoju zawodowego właściwych dla zawodów.
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji 2. i 3. etapu projektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1. Forum Partnerów Społecznych” wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Rekrutacja trwa do 9 września 2016 r., do godz. 10.00.

Więcej

03-08-2016

Rekrutacja uzupełniająca partnerów społecznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji oraz opracowania ścieżek rozwoju zawodowego właściwych dla zawodów.
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji 2. i 3. etapu projektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1. Forum Partnerów Społecznych” wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 

Rekrutacja trwa do 21 sierpnia 2016 r. do godz. 23.59.

Więcej

07-07-2016

Planowane terminy spotkań z branżowymi zespołami partnerów społecznych

Zakwalifikowani do udziału w projekcie przedstawiciele partnerów społecznych, podczas trzeciego i czwartego cyklu spotkań, przygotują rekomendacje dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji właściwych dla poszczególnych zawodów szkolnictwa zawodowego.

Zmiana planowanych terminów spotkań branżowych zespołów partnerów społecznych
 
Szanowni Państwo,
informujemy, że zmianie uległy planowane terminy spotkań branżowych zespołów partnerów społecznych. 
 
Aktualne terminy znajdują się poniżej.


10 i 11 września odbędą się spotkania dla następujących branż:

 • teleinformatycznej (zawody: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik telekomunikacji, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik tyfloinformatyk),
 • transportowo-spedycyjno-logistycznej (zawody: technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik transportu kolejowego, technik transportu drogowego, kierowca mechanik, technik spedytor, technik logistyk, technik nawigator morski, technik rybołówstwa morskiego, technik żeglugi śródlądowej),
 • motoryzacyjnej (zawody: blacharz samochodowy, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy),
 • drogowej i inżynieryjno-instalacyjnej (zawody: technik geodeta, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik drogownictwa, monter nawierzchni kolejowej, technik dróg i mostów kolejowych, monter budownictwa wodnego, technik budownictwa wodnego, technik inżynierii środowiska i melioracji, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik urządzeń sanitarnych, technik gazownictwa),
 • elektryczno-elektronicznej i energetycznej (zawody: technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, elektromechanik, elektryk, technik elektryk, monter-elektronik, technik elektronik, technik elektroniki i informatyki medycznej, monter mechatronik, technik mechatronik, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym),
 • włókienniczo-odzieżowej (zawody: krawiec, technik przemysłu mody, operator maszyn w przemyśle włókienniczym, technik włókiennik, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych),
 • poligraficzno-fotograficznej (zawody: fotograf, fototechnik, technik cyfrowych procesów graficznych, introligator, drukarz, technik procesów introligatorskich, technik procesów drukowania),
 • chemiczno-ceramiczno-szklarskiej (zawody: operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik technologii chemicznej, technik analityk, technik papiernictwa, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, technik technologii szkła, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, technik technologii ceramicznej).


17 i 18 września odbędą się spotkania dla następujących branż:

 • mechanicznej - budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych (zawody: blacharz, kowal, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik mechanik, monter systemów rurociągowych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, monter kadłubów okrętowych, technik budownictwa okrętowego, technik mechanik okrętowy, technik mechanik lotniczy, technik awionik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych),
 • budowlanej (zawody: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, betoniarz-zbrojarz, monter izolacji budowlanych, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik budownictwa, dekarz, cieśla, kamieniarz, zdun, kominiarz, technik renowacji elementów architektury),
 • rolno-hodowlanej (zawody: pszczelarz, technik pszczelarz, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik hodowca koni, jeździec, technik weterynarii, rolnik, technik agrobiznesu, technik rolnik),
 • leśno-ogrodniczej (zawody: florysta, ogrodnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska, technik geolog, operator maszyn leśnych, technik leśnik),
 • hutniczo-odlewniczej (zawody: operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, technik hutnik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik odlewnik, modelarz odlewniczy, technik geolog),
 • górniczo-wiertniczej (zawody: wiertacz, technik wiertnik, górnik eksploatacji otworowej, technik górnictwa otworowego, technik przeróbki kopalin stałych, górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego, górnik.


22 i 23 października odbędą się spotkania dla następujących branż:

 • pomocy społecznej (zawody: opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej),
 • ochrony zdrowia (zawody: technik sterylizacji medycznej, higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny, opiekun medyczny, ortoptystka, protetyk słuchu, technik elektroradiolog, technik masażysta, technik ortopeda, terapeuta zajęciowy),
 • ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (zawody: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pożarnictwa),
 • skórzanej (zawody: garbarz skór, technik garbarz, kaletnik, kuśnierz, technik technologii wyrobów skórzanych, obuwnik, technik obuwnik),
 • fryzjersko-kosmetycznej (zawody: fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych),
 • ekonomiczno-administracyjno-biurowej (zawody: sprzedawca, technik księgarstwa, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik usług pocztowych i finansowych, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik prac biurowych, technik administracji, technik archiwista),
 • mechanicznej - mechanika precyzyjna (zawody: mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, zegarmistrz, złotnik-jubiler, optyk-mechanik, technik optyk),
 • spożywczej (zawody: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego, przetwórca ryb, wędliniarz, piekarz, cukiernik),
 • hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (zawody: kelner, kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, technik hotelarstwa, technik turystyki wiejskiej, technik obsługi turystycznej),
 • artystycznej (zawody: technik budowy fortepianów i pianin, stroiciel fortepianów i pianin, asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, technik realizacji nagrań i nagłośnień, technik realizacji dźwięku),
 • drzewno-meblarskiej (zawody: tapicer, stolarz, technik technologii drewna, koszykarz-plecionkarz).

 

17-06-2016

Informacja o planowanej rekrutacji uzupełniającej na przedstawicieli partnerów społecznych

Informujemy, że po 20 czerwca br. zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca składów branżowych zespołów partnerów społecznych.

W przyszłym tygodniu przedstawimy grupy zawodów, dla których przeprowadzimy rekrutację uzupełniającą. Kolejne spotkania branżowych zespołów partnerów społecznych, poświęcone wypracowaniu rekomendacji zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz w podstawach programowych kształcenia w zawodach, planowane są we wrześniu br.   

Prosimy obserwować informacje na stronie projektu.

W załączeniu zamieszczamy list Pani Minister Teresy Wargockiej z zaproszeniem do udziału w projekcie "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego".

List od Pani Minister

 

 

Poprzednie [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] Następne

Terminarz

O projekcie

Projekty POWER: Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych

Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15.
Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Poddziałanie 1.
Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania

Okres realizacji
styczeń 2016 - grudzień 2017

Wartość projektu
10 908 156,00 zł

Cel projektu
Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania

 • Zadanie 1
  Przegląd i aktualizacja dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego
 • Zadanie 2
  Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów i kwalifikacji

Rezultaty

Rezultaty projektu:

 • 54 podstawy programowe
 • 108 suplementów do kwalifikacji
 • 54 suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

 

Kamienie milowe:

 • powołanie 25 branżowych zespołów partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego (zrealizowane w czerwcu 2016 r.)
 • utworzenie zespołów autorów, odpowiedzialnych za opracowanie podstaw programowych kształcenia w zawodach (zrealizowane w październiku 2016 r.)
 • opracowanie 54 zmodernizowanych projektów podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) (zrealizowane w listopadzie 2016 r.)
 • opracowanie zmodyfikowanych suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (do realizacji w 2017 r.)

Kontakt

Informujemy, że 1 lipca 2016 roku nastąpiło połączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
Telefon: 22 345 37 00, fax 22 345 37 70


Zespół projektu "Partnerstwo":

Menadżer  - Mirosława Łapińska

Adres e-mail: miroslawa.lapinska@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-28

Ekspert Wiodący Zadania 1 - Elżbieta Żochowska

Adres e-mail: elzbieta.zochowska@ore.edu.pl 
Telefon: 22 345-37-76

Specjalista Zadania 1 - Anna Kamont

Adres e-mail: anna.kamont@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-28

Ekspert Wiodący Zadania 2 - Renata Antos-Rowińska

Adres e-mail: renata.antos-rowinska@ore.edu.pl 
Telefon: 22 345-37-76

Specjalista Zadania 2 - Rafał Auch-Szkoda

Adres e-mail: rafal.auch-szkoda@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-97