Aktualności

20-12-2016

Rekrutacja uzupełniająca na partnerów społecznych

Zapraszamy do współpracy z ORE przedstawicieli partnerów społecznych (przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, nauczycieli, metodyków kształcenia, instruktorów praktycznej nauki zawodu) w celu opracowania rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach w wybranych grupach zawodowych.

Rekrutacja trwa do 27 grudnia 2016 r. do godz. 23.59.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem BIP ORE: http://bip.ore.edu.pl/?app=aktualnosci&nid=1061

14-12-2016

Informacja o naborze do projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w styczniu 2017 r. rozpocznie realizację 2. i 3. etapu projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Projekt ten realizowany jest w ramach PO WER i finansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Pierwszy etap projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Forum partnerów społecznych” rozpoczął się w I kwartale 2016 r. Jego głównym zadaniem było pozyskanie rekomendacji od przedstawicieli partnerów społecznych nt. zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz w podstawach programowych kształcenia w zawodach. Na podstawie rekomendacji oraz metodologii modyfikacji podstaw programowych zostaną zmodernizowane 54 PPKZ.

Głównym celem trzech etapów projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania. W kolejnych etapach projektu przedstawiciele partnerów społecznych opracują rekomendacje do ścieżek rozwoju zawodowego oraz do tworzenia planów i programów nauczania. Zostaną zmodyfikowane kolejne podstawy programowe oraz opracowane suplementy do dyplomów i kwalifikacji.

Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy

W ramach realizacji 2. etapu projektu dla 75 zawodów zostaną zmodernizowane podstawy programowe, opracowane suplementy do dyplomów i kwalifikacji. Przedstawiciele partnerów społecznych opracują ścieżki rozwoju zawodowego oraz rekomendacje do tworzenia planów i programów nauczania. Realizacja 2. etapu projektu dotyczy następujących zawodów:

 1. Technik eksploatacji portów i terminali
 2. Technik lotniskowych służb operacyjnych
 3. Technik transportu kolejowego
 4. Technik transportu drogowego
 5. Kierowca mechanik
 6. Technik nawigator morski
 7. Technik rybołówstwa morskiego
 8. Technik żeglugi śródlądowej
 9. Garbarz skór
 10. Technik garbarz
 11. Kaletnik
 12. Kuśnierz
 13. Technik technologii wyrobów skórzanych
 14. Obuwnik
 15. Technik obuwnik
 16. Krawiec
 17. Technik przemysłu mody
 18. Operator urządzeń przemysłu chemicznego
 19. Technik technologii chemicznej
 20. Technik analityk
 21. Technik papiernictwa
 22. Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
 23. Technik technologii szkła
 24. Tapicer
 25. Stolarz
 26. Technik technologii drewna
 27. Mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej
 28. Koszykarz-plecionkarz
 29. Blacharz izolacji przemysłowych
 30. Monter izolacji przemysłowych
 31. Dekarz
 32. Cieśla
 33. Kamieniarz
 34. Technik renowacji elementów architektury
 35. Kominiarz
 36. Zdun
 37. Monter budownictwa wodnego
 38. Technik budownictwa wodnego
 39. Technik inżynierii środowiska i melioracji
 40. Technik gazownictwa
 41. Mechanik precyzyjny
 42. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 43. Technik automatyk
 44. Zegarmistrz
 45. Złotnik-jubiler
 46. Optyk-mechanik
 47. Technik optyk
 48. Blacharz
 49. Kowal
 50. Mechanik-monter maszyn i urządzeń
 51. Operator obrabiarek skrawających
 52. Ślusarz
 53. Technik mechanik
 54. Monter systemów rurociągowych
 55. Technik mechanik lotniczy
 56. Technik awionik
 57. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 58. Szkutnik
 59. Blacharz samochodowy
 60. Lakiernik
 61. Wiertacz
 62. Technik wiertnik
 63. Górnik eksploatacji otworowej
 64. Technik górnictwa otworowego
 65. Technik przeróbki kopalin stałych
 66. Górnik eksploatacji podziemnej
 67. Technik górnictwa podziemnego
 68. Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
 69. Technik górnictwa odkrywkowego
 70. Technik energetyk
 71. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 72. Technik chłodnictwa i klimatyzacji
 73. Technik urządzeń dźwigowych
 74. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 75. Technik elektroenergetyk transportu szynowego

 

Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku

W ramach realizacji 3. etapu projektu dla kolejnych 73 zawodów zostaną zmodernizowane podstawy programowe, opracowane suplementy do dyplomów i kwalifikacji. Przedstawiciele partnerów społecznych opracują także ścieżki rozwoju zawodowego oraz rekomendacje do tworzenia planów i programów nauczania. Powstaną plany i programy nauczania do 202 zmodernizowanych zawodów.

Realizacja 3. etapu projektu dotyczy następujących zawodów:

 1. Introligator
 2. Drukarz
 3. Technik procesów introligatorskich
 4. Technik procesów drukowania
 5. Fryzjer
 6. Technik usług fryzjerskich
 7. Technik usług kosmetycznych
 8. Sprzedawca
 9. Technik księgarstwa
 10. Technik handlowiec
 11. Technik organizacji reklamy
 12. Technik usług pocztowych i finansowych
 13. Technik ekonomista
 14. Technik rachunkowości
 15. Technik prac biurowych
 16. Technik administracji
 17. Technik archiwista
 18. Kelner
 19. Kucharz
 20. Technik żywienia i usług gastronomicznych
 21. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 22. Technik hotelarstwa
 23. Technik turystyki wiejskiej
 24. Technik obsługi turystycznej
 25. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 26. Technik technologii żywności
 27. Technik przetwórstwa mleczarskiego
 28. Przetwórca ryb
 29. Wędliniarz
 30. Piekarz
 31. Cukiernik
 32. Florysta
 33. Ogrodnik
 34. Technik ogrodnik
 35. Technik architektury krajobrazu
 36. Technik ochrony środowiska
 37. Technik geolog
 38. Operator maszyn leśnych
 39. Technik leśnik
 40. Pszczelarz
 41. Technik pszczelarz
 42. Rybak śródlądowy
 43. Technik rybactwa śródlądowego
 44. Technik hodowca koni
 45. Jeździec
 46. Rolnik
 47. Technik agrobiznesu
 48. Technik rolnik
 49. Technik sterylizacji medycznej
 50. Higienistka stomatologiczna
 51. Asystentka stomatologiczna
 52. Technik dentystyczny
 53. Opiekun medyczny
 54. Ortoptystka
 55. Protetyk słuchu
 56. Technik elektroradiolog
 57. Technik farmaceutyczny
 58. Technik masażysta
 59. Technik ortopeda
 60. Terapeuta zajęciowy
 61. Opiekunka dziecięca
 62. Opiekunka środowiskowa
 63. Opiekun w domu pomocy społecznej
 64. Opiekun osoby starszej
 65. Asystent osoby niepełnosprawnej
 66. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 67. Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 68. Technik pożarnictwa
 69. Technik budowy fortepianów i pianin
 70. Stroiciel fortepianów i panin
 71. Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej
 72. Technik realizacji nagrań i nagłośnień
 73. Technik realizacji dźwięku

 

W związku z planowaną rekrutacją do dwóch etapów projektów zapraszamy do współpracy przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, nauczycieli, metodyków kształcenia, instruktorów praktycznej nauki zawodu jako:

 • autorów, redaktorów, recenzentów modernizacji podstaw programowych kształcenia (PPKZ),
 • autorów metodologii tworzenia planów i programów nauczania,
 • autorów i recenzentów planów i programów nauczania,
 • autorów suplementów do dyplomów i kwalifikacji, ścieżek rozwoju zawodowego,
 • autorów ścieżek rozwoju zawodowego,
 • trenerów i moderatorów.

Informacje o rekrutacji wkrótce pojawią się na stronie projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” oraz na stronie ORE www.ore.edu.pl.

24-11-2016

Rekrutacja uzupełniająca partnerów społecznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji oraz opracowania ścieżek rozwoju zawodowego właściwych dla zawodów.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji 2. i 3. etapu projektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1. Forum Partnerów Społecznych” wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Rekrutacja trwa do 30 listopada 2016 r. do godz. 23.59.

Więcej na: http://bip.ore.edu.pl

18-11-2016

Rekrutacja uzupełniająca recenzentów zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach

Poszukujemy recenzentów zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach, wyodrębnionych w siedmiu grupach zawodów. W ramach rekrutacji wyłonionych zostanie po dwóch niezależnych recenzentów do zawodu.

Termin rekrutacji upływa 20 listopada 2016 roku o godzinie 23:59.

Więcej na: http://bip.ore.edu.pl

Zapraszamy!

10-11-2016

Szkolenie dla autorów i redaktorów modyfikacji PPKZ

W dniach 8-9 listopada 2016 roku odbyło się szkolenie dla autorów i redaktorów modyfikacji Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach.

Uczestnicy szkolenia poznali założenia projektu „Forum partnerów społecznych” oraz harmonogram prac autorów modyfikacji PPKZ. Ważnym punktem spotkania było zapoznanie autorów modyfikacji PPKZ z przestrzenią roboczą na platformie Moodle.

Omówiono rekomendacje Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych oraz sformułowano wnioski dotyczące modyfikacji PPKZ.

Następnie zapoznano zebranych z metodologią modyfikacji PPKZ opracowaną przez zespół ds. metodologii modyfikacji PPKZ.

W drugiej części dnia odbyły się zajęcia warsztatowe dotyczące etapów tworzenia PPKZ oraz operacjonalizacji celów kształcenia. Praca przebiegała w zespołach autorskich PPKZ.

Drugi dzień spotkania również upłynął na pracy warsztatowej w zespołach autorskich PPKZ.

Więcej

 

 

09-11-2016

Drugie spotkanie autorów i redaktorów modyfikacji PPKZ

29-30 października 2016 r. w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych" odbyło się drugie już spotkanie dla autorów i redaktorów modyfikacji PPKZ.

Podczas pierwszej sesji autorzy dyskutowali o efektach kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów. Rozmawiano na temat bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), kompetencji personalnych i społecznych (kps), języka obcego ukierunkowanego zawodowo (joz), podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (pdg) oraz organizacji pracy małych zespołów (omz).

W sesji drugiej tematem dyskusji autorów były efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów (pkz).

Sesja trzecia, czwarta, piąta, szósta i siódma miały charakter warsztatowy. Praca odbywała się w zespołach autorskich PPKZ.

Więcej

 

 

 

Poprzednie [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] Następne

Terminarz

O projekcie

Projekty POWER: Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych

Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15.
Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Poddziałanie 1.
Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania

Okres realizacji
styczeń 2016 - grudzień 2017

Wartość projektu
10 908 156,00 zł

Cel projektu
Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania

 • Zadanie 1
  Przegląd i aktualizacja dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego
 • Zadanie 2
  Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów i kwalifikacji

Rezultaty

Rezultaty projektu:

 • 54 podstawy programowe
 • 108 suplementów do kwalifikacji
 • 54 suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

 

Kamienie milowe:

 • powołanie 25 branżowych zespołów partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego (zrealizowane w czerwcu 2016 r.)
 • utworzenie zespołów autorów, odpowiedzialnych za opracowanie podstaw programowych kształcenia w zawodach (zrealizowane w październiku 2016 r.)
 • opracowanie 54 zmodernizowanych projektów podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) (zrealizowane w listopadzie 2016 r.)
 • opracowanie zmodyfikowanych suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (do realizacji w 2017 r.)

Kontakt

Informujemy, że 1 lipca 2016 roku nastąpiło połączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
Telefon: 22 345 37 00, fax 22 345 37 70


Zespół projektu "Partnerstwo":

Menadżer  - Mirosława Łapińska

Adres e-mail: miroslawa.lapinska@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-28

Ekspert Wiodący Zadania 1 - Elżbieta Żochowska

Adres e-mail: elzbieta.zochowska@ore.edu.pl 
Telefon: 22 345-37-76

Specjalista Zadania 1 - Anna Kamont

Adres e-mail: anna.kamont@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-28

Ekspert Wiodący Zadania 2 - Renata Antos-Rowińska

Adres e-mail: renata.antos-rowinska@ore.edu.pl 
Telefon: 22 345-37-76

Specjalista Zadania 2 - Rafał Auch-Szkoda

Adres e-mail: rafal.auch-szkoda@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-97