Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Plakaty - ulotki - broszury

PLAKATY - ULOTKI - BROSZURY

Znajdziecie tutaj plakaty, broszury i ulotki, które zawierają wiele cennych informacji.

Plakat
„Co Ty i Twoi rodzice powinniście wiedzieć o nowym kształceniu zawodowym”

Plakat
„Doradca zawodowy”

Plakat
„Jakie technikum od 1 września”

Plakat
„Jaka zasadnicza szkoła zawodowa od 1 września”

 

Dodatek do gazety
„CO PO GIMNAZJUM?
Zaplanuj swoją karierę"


Super Express
Dodatek do gazety
„CO PO GIMNAZJUM?”
Zaplanuj swoją karierę"


Gazeta Wyborcza
Dodatek do gazety
„CO PO GIMNAZJUM?
Szkoły zawodowe
od 1 września 2012"


Gazeta Wyborcza
Dodatek do gazety
„CO PO GIMNAZJUM?
Szkoły zawodowe
od 1 września 2012"


Super Express

Oopracowano w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty (Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji
w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.