Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Materiały promocyjne

KOWEZiU nie prowadzi dystrybucji wysyłkowej. Zachęcamy do pobierania materiałów ze strony. 

 

Ulotki

 


Plakaty

 


Materiały prasoweOpracowano w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty (Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Artykuły
Kształcenie zawodoweKształcenie Na Odległość 

Kształcenie modułowe
 

Materiały szkoleniowe ze szkolenia "Doskonalenia kadry KNO"