Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Osoby zatrudnione w Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych realizujące zadania z zakresu poradnictwa zawodowego prosimy o udział w ankiecie. Dzięki Państwa odpowiedziom będziemy mogli lepiej dopasować swoją ofertę szkoleń i publikacji do Państwa potrzeb. Osoby pragnące wypełnić ankietę prosimy o kliknięcie na link poniżej.

>>> ANKIETA <<<
Listy uczestników kursu "Rozmowa Doradcza"
Trzecie już spotkanie warsztatowe Zespołu ROKNO (Regionalne Ośrodki Kształcenia Na Odległość) odbyło się w siedzibie KOWEZiU w Warszawie 13-14 lutego. Przypominamy, że Zespół ROKNO opracowuje propozycję standardów kształcenia na odległość realizowanego przez placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego. Podczas warsztatów Zespół koncentrował się na uściślaniu oświadczeń standardowych oraz ustalaniu dowodów spełnienia przyjętych kryteriów oceny. Dokonano również ustalenia wag poszczególnych kryteriów. Uczestnicy zadeklarowali kontynuowanie współpracy on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU. Kontynuację pracy w realu przewidziano na marzec 2008 roku. Ze strony KOWEZiU pracę Zespołu koordynują: Izabela Górecka i Witold Woźniak.
Galeria zdjęć
W dniu 10 stycznia 2008 r. odbyło się w KOWEZiU spotkanie z delegacją niemieckich związkowców zajmujących się szkolnictwem zawodowym. Ze strony niemieckiej udział wzięli: Dr. Stephanie Odenwald, Arnfried Gläser, Horst Linke i Cord Moellgaard.
Druga edycja kursu "Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych" realizowanego w trybie e-learning na platformie edukacyjnej KOWEZiU - dobiegła końca.
Wydział Poradnictwa Zawodowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej organizuje dodatkowe edycje kursu doskonalącego na temat:

"Rozmowa Doradcza"

Wydział Poradnictwa Zawodowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,

w ramach projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, program IW EQUAL, organizuje seminarium na temat:

"Wieloaspektowość doradztwa międzykulturowego. Wnioski i rekomendacje"

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza do udziału w trzeciej edycji kursu doskonalącego nt. „Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych”, realizowanym w trybie „na odległość” na platformie edukacyjnej KOWEZiU.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej poszukuje Autora/Autorów publikacji na temat realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu Euroguidance.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej poszukuje Autora/Autorów publikacji na temat realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych. Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu Euroguidance.