Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 - pobierz plik
17-18 maja wystartuj w akcji Polska Biega
Braliście już udział w akcji Polska Biega? Jeśli tak, dziękujemy! Trzeba trzymać formę i koniecznie pobiec jeszcze raz - 17 lub 18 maja.
Nie startowaliście jeszcze?
Listy osób zakwalifikowanych na seminarium "Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe" (15-16.05.2008, 29-30.05.2008)
Kurs doskonalący: „Rozmowa Doradcza” – Program szkolenia
Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego organizuje w dniach 23-24 kwietnia 2008 r. konferencję nt. „Standaryzacja kształcenia na odległość”. Zachęcamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń i do udziału w konferencji.
Rekrutacja zakończona
Seminarium „Wieloaspektowość doradztwa międzykulturowego. Wnioski i rekomendacje”
Wydział Poradnictwa Zawodowego, w ramach projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej (program IW EQUAL) 28 lutego 2008 roku zorganizował w Centrum Konferencyjnym KOARA EXPO w Warszawie jednodniowe seminarium „Wieloaspektowość doradztwa międzykulturowego. Wnioski i rekomendacje.”
Wydział Poradnictwa Zawodowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Organizuje w ramach projektu Euroguidance seminarium p.t.

"Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe"
W dniach 6 - 8 marca nasz Ośrodek uczestniczył w Warszawskim Forum Oświatowym, które było częścią IX Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego PERSPEKTYWY 2008. Na naszym stoisku w części targowej Salonu udostępnialiśmy głównie informacje dotyczące programów nauczania o strukturze przedmiotowej, a zwłaszcza o ofercie modułowych programów nauczania dla zawodów. Zainteresowaniem cieszyły się również informacje nt. oferty dla szkolnych doradców zawodowych. Podczas seminarium pt. "Szkolnictwo zawodowe w Warszawie" przedstawiliśmy wybrane działania KOWEZiU na rzecz kształcenia zawodowego.
Oto kilka impresji fotograficznych z targów

W dniach 29.02 - 01.03 dwóch przedstawicieli KOWEZiU wzięło udział w europejskiej konferencji nt. "Perspektywa jednego dla wszystkich systemu kształcenia zawodowego w europejskiej przestrzeni edukacyjnej", która została zorganizowana w ramach projektu Europejski Dialog na temat aktualnych rozwiązań w kształceniu zawodowym. Projekt prowadzi i kieruje niemiecki związek zawodowy Gewerkschaft Erzirung und Wissenschaft (GEW), który również był organizatorem wspomnianej konferencji. Wszystkich zainteresowanych bliżej projektem odsyłamy na stronę: www.innovet-eu.com

konf_perspektywa1s konf_perspektywa2s