Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów szkół zawodowych

„Giełda uczy przedsiębiorczości”
16 marca 2010 r.,
GPW, ul.Książęca 4, Warszawa, Sala NewConnect
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza niepełnosprawnych z całej Polski, a zwłaszcza kandydatów na studia na UW oraz osoby po czterdziestym piątym roku życia, na bezpłatne szkolenia komputerowe.
W dniach 11-15 marca 2010 odbędą się warsztaty dla studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Seniorzy w akcji”.
Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie 23 i 24 kwietnia 2010 r. odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa oraz Warsztaty z cyklu Technologie Informacyjne w Warsztacie Nauczyciela. Uczestnicy spotkania zapoznają się z możliwościami wykorzystywania technologii informacyjnej w edukacji, jak również będą mogli zabrać głos w dyskusji Nowe Wyzwania Edukacyjne Implikowane Rozwojem Technologii Informacyjnej. Więcej na: http://www.up.krakow.pl/kmk/konferencja/
Oferta Unii Europejskich Federalistów dla dyrektorów szkół i nauczycieli placówek kształcącyh dorosłych pt: Szkolnictwo ustawiczne i praktyczne w Płn Włoszech i Austrii
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej, zostały opracowane na zlecenie Departamentu Kształcenia Zawodowego MEN, przykładowe programy nauczania o strukturze przedmiotowej do 6 nowych zawodów wprowadzonych do Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego rozporządzeniem MEN z 16 lipca 2008 (Dz.U. z dn.
7 sierpnia 2008r).
Nowe programy nauczania dla zawodów: technik przeróbki kopalin stałych, opiekun osoby starszej, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, monter izolacji przemysłowych, blacharz izolacji przemysłowych, wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych, zamieszczone zostały na stronie KOWEZiU, w wersji elektronicznej w formacie pdf. Z programów tych można  korzystać nieodpłatnie.
W dniach 28-30 stycznia 2010 r. w Kołobrzegu odbędą się VI Spotkania Opiekunów Pracowni Komputerowych. Podczas prelekcji i warsztatów nauczyciele będą mieli okazję zapoznania się z  najnowszymi rozwiązaniami dla edukacji. Więcej na: www.forum-kolobrzeg.pl
Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaprasza do udziału w siódmej edycji kursu doskonalącego „Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych” realizowanym w trybie „na odległość” na platformie edukacyjnej KOWEZiU - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA