Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Szanowni Państwo,

Wydział Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli KOWEZiU przygotowuje się do realizacji drugiej tegorocznej edycji szkolenia Ekspert–2010(2) dla kandydatów na ekspertów komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.
Czytaj dalej...

Szanowni Państwo,

Pracownia Edukacji Językowej Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych i  nauczycieli konsultantów języków obcych na warsztaty „Europejskie Portfolio Językowe jako nowoczesne narzędzie doskonalenia kompetencji językowych oraz rozwijania autonomii”.
Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że „Edukator Zawodowy” się zmienia, rozwija i doskonali. W trosce o jakość, czytelność, przejrzystość treści oraz atrakcyjny wygląd szaty graficznej proponujemy Czytelnikom wortalu nowe oblicze „EZ”. Strona jest nowocześniejsza, bardziej kolorowa, z prostym menu i archiwum. Zastosowaliśmy kilka zabiegów technicznych, by teksty czytało się lepiej i przyjemniej oraz bez męczenia wzroku.
Szanowni Państwo

Ośrodek Rozwoju Edukacji  i Goethe Institut Krakau zapraszają konsultantów, doradców, trenerów i nauczycieli języka niemieckiego na seminarium Netcoach:

Nowe tendencje w nauczaniu języków obcych w świetle badań nad mózgiem

Uprzejmie informujemy, iż na stronach Ministerstwa Zdrowia dostępny jest ramowy program i plan szkolenia przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Informacje związane z organizacją szkoleń reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych
w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z  dnia 31 sierpnia 2009 r.).
Więcej informacji na stronie: http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=b2&ms=0&ml=pl&mi=0&mx=0&mt=&my=0&ma=14519,

Szanowni Państwo

Uprzejmie zapraszam na 7 wojewódzkich konferencji informacyjno-promocyjnych organizowanych w ramach projektu systemowego ”System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego” (Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia)

Aplikacja umożliwiająca złożenie deklaracji podatkowej drogą elektroniczną

Na prośbę podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Pana Andrzeja Parafianowicza, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz jednostki podległe udostępniają na swoich stronach internetowych aplikację dającą możliwość złożenia deklaracji podatkowej drogą elektroniczną.

Szanowni Państwo!

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej rozpoczyna rekrutację kandydatów na ekspertów do tworzenia podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Zapraszamy przedstawicieli: pracodawców, stowarzyszeń branżowych, wyższych uczelni, szkół i placówek kształcenia zawodowego oraz systemu egzaminów zewnętrznych do udziału w projekcie „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” przy tworzeniu nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie.