Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Wydział Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli KOWEZiU zaprasza do udziału w kursie doskonalącym „Przygotowanie doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów do aktywnego wspierania dyrektorów szkół i nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie wyboru, modyfikacji i opracowania przez szkoły własnych programów nauczania dla zawodu”.

Szanowni Państwo,

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń realizowanych w ramach międzynarodowego projektu pt. „GuideMe! Miary jakości w grupowym doradztwie zawodowym”, którego adresatami są przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, m.in. trenerzy, doradcy zawodowi, liderzy klubów pracy, studenci kierunków i specjalności poradnictwo zawodowe.

Wojewódzkie konferencje ”System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”

Uprzejmie zapraszam na 6 wojewódzkich konferencji informacyjno-promocyjnych organizowanych w ramach projektu systemowego ”System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego” (Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia).

Szanowni Państwo,

Pracownia Edukacji Obywatelskiej Ośrodka Rozwoju Edukacji ma przyjemność zaprosić doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów oraz zainteresowanych nauczycieli do udziału w szkoleniu „Edukacja ekonomiczna w nowej podstawie programowej”.

 

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” zaprasza osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych do składania wniosków na wyjazdy indywidualne w ramach programu Wizyty Studyjne.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2010 roku zamieszczono zaktualizowaną wersję programu nauczania o strukturze przedmiotowej dla zawodu technik energetyk, w którym uzupełniono brakującą literaturę w przedmiocie Pracownia automatyki.

Nowa wersja programu jest dostępna na stronie KOWEZiU w zakładce Programy nauczania > programy przedmiotowe.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że zamówienia na programy nauczania i publikacje złożone w sklepiku internetowym, w okresie 09-13.08.br będą realizowane po 15.08.br.
Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Zespół Informacji i Wydawnictw.

Szanowni Państwo,

W Wydziale Rozwoju Programów opracowano przykładowe programy nauczania dla nowych zawodów o strukturze przedmiotowej. Programy dostępne są w zakładce:
Programy nauczania > Programy przedmiotowe

Zapraszamy do pobierania. 

W związku z wprowadzeniem pięciu nowych zawodów do Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego, na zlecenie DKZU MEN w KOWEZiU zostały opracowane podstawy programowe kształcenia w zawodach: technik energetyk, technik gazownictwa, technik tyfloinformatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, które zostały przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych (PSNPP) zaprasza na Ogólnopolski Zjazd Członków i Sympatyków PSNPP, który odbędzie się w dniach od 18 do 19 września 2010 r. w Toruniu.
Więcej informacji na stronie internetowej PSNPP pod adresem http://psnpp.org.pl

Pliki do pobrania:
formularz
deklaracja członkowska
zaproszenie