Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w okresie od września do grudnia br. w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” będą prowadzone badania mające na celu zdiagnozowanie stanu kształcenia na odległość w Polsce oraz zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli i odbiorców w zakresie kształcenia na odległość.

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie PARAFIADA zaprasza dzieci i młodzież (szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) oraz środowiska (działające na rzecz dzieci i młodzieży) do udziału w konkursie „WDZIĘCZNOŚĆ MŁODYCH SERC” edycja 2010.

Szanowni Państwo!

Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych zaprasza do uczestnictwa w SEEP (Science Education European Platform), tj. Europejskiej Sieci Edukacji w Zakresie Nauczania Przedmiotów Ścisłych, trzyletniego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Lifelong Learning Programme Comenius Network.

Szanowni Państwo!

W ramach projektu „Promocja zatrudnienia osób 45+ w województwie łódzkim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich:  Działanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 10.09.2010 r. odbędzie się Konferencja „Fachowcy 45+".

Szanowni Państwo,
Komisja Europejska zachęca do wzięcia udziału w Juvenes Translatorem - konkursie tłumaczeniowym UE dla młodzieży. Celem jest propagowanie nauki języków obcych w Europie, jak również pięknej i trudnej sztuki przekładu.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego KOWEZiU zaprasza do udziału w VIII edycji kursu doskonalącego „Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych” realizowanym w trybie „na odległość” na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU. 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu „Całożyciowe poradnictwo kariery”

Szanowni Państwo,

W dniach 1-3 grudnia 2010 w Berlinie odbędzie się konferencja Online Educa. Będzie się ona koncentrowała w tym roku na tematyce związanej z kształtowaniem się rynku - czyli tak zwanej „inteligencji rynkowej” – „market intelligence”.

Szanowni Państwo,

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Akcja Znaku Pokuty z Berlina zapraszają na polsko-niemieckie szkolenie dla organizatorów podróży studyjnych do miejsc pamięci „RAZEM ZAMIAST OSOBNO 2" w terminie 21.10.-24.10.2010 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Wydział Poradnictwa Zawodowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie zaprasza na kurs doskonalący „Całożyciowe poradnictwo kariery”.