Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Rusza I edycja Studiów Podyplomowych w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie – „Historia sztuki. Muzyka. Teatr i film”.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na ekspertów ds. opracowywania programu spotkań realizowana w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, etap: 1: Forum partnerów społecznych” została zakończona.

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza rekrutację na kurs „Platforma Moodle w pracy nauczyciela - konsultanta”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza rekrutację na kurs „Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych” realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Wydział Poradnictwa Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla wybranych grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

W Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej realizujemy dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Serdecznie zapraszamy ekspertów ds. opracowywania programu spotkań z przedstawicielami partnerów społecznych do udziału w rekrutacji realizowanej w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, etap: 1: Forum partnerów społecznych”.

Serdecznie zapraszamy kandydatów na moderatorów spotkań do udziału w rekrutacji realizowanej w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, etap: 1: Forum partnerów społecznych”.

Stowarzyszenie Koalicja Karat zaprasza do udziału w konferencji „Szkolnictwo zawodowe dla kobiet a wyzwania rynku pracy“, która odbędzie się 14 kwietnia 2016 r. Warszawie.

Wiceminister Teresa Wargocka uczestniczyła wczoraj w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Budowlanych  i Zawodowych, zorganizowanej w gmachu MEN.