Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Serdecznie zapraszamy kandydatów na trenerów spotkań do udziału w rekrutacji realizowanej w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap: 1: Forum partnerów społecznych”.

Rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów na moderatorów spotkań w branżach: artystycznej, mechanicznej-mechaniki precyzyjnej, rolno-hodowlanej, leśno-ogrodniczej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej i skórzanej. Zapraszamy!

Informujemy, że na stronie internetowej KOWEZiU w „Repozytorium przykładowych programów nauczania” został zamieszczony przykładowy program nauczania o strukturze przedmiotowej dla zawodu: technik lotniskowych służb operacyjnych.

Serdecznie zapraszamy kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych do udziału w rekrutacji realizowanej w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap: 1: Forum partnerów społecznych”.

Rusza I edycja Studiów Podyplomowych w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie – „Historia sztuki. Muzyka. Teatr i film”.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na ekspertów ds. opracowywania programu spotkań realizowana w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, etap: 1: Forum partnerów społecznych” została zakończona.

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza rekrutację na kurs „Platforma Moodle w pracy nauczyciela - konsultanta”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza rekrutację na kurs „Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych” realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Wydział Poradnictwa Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla wybranych grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

W Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej realizujemy dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.