Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Jak przygotować wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK? Jak opisać efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji? Co to jest Polska Rama Kwalifikacji i jak z niej korzystać? Jak odbywa się przypisanie poziomu PRK do kwalifikacji? Na te i inne pytania związane z ZSK odpowiedzą eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych podczas bezpłatnych seminariów informacyjnych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji oraz opracowania ścieżek rozwoju zawodowego właściwych dla zawodów.

Już po raz ósmy Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank Zachodni WBK zapraszają twórców komiksów i rysowników do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomiczno-społecznej. Najlepsze z nich zostaną wydane w specjalnym albumie, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne.

Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach po raz kolejny zdobył statuetkę najlepszej szkoły zawodowej w ogólnopolskim konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”. W III edycji tego konkursu ZST zwyciężył w obszarze fryzjersko-kosmetycznym z zawodem technik usług fryzjerskich, natomiast w tegorocznej – IV edycji szkoła zaprezentowała swoje dobre praktyki współpracy z firmą – Centrum Informatyki i Księgowości Komputer Soft w obszarze elektryczno-elektronicznym i teleinformatycznym z zawodem technik informatyk.

Z dniem 1 lipca 2016 roku Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, na mocy Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej, został włączony w strukturę organizacyjną Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Rekrutacja uzupełniająca na stanowisko: Ekspert ds. opracowania metodologii modyfikacji Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach.

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2016 roku nastąpi włączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej do Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Informujemy, że po 20 czerwca br. zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca składów branżowych zespołów partnerów społecznych.

Zakwalifikowani do udziału w projekcie przedstawiciele partnerów społecznych, podczas 1. i 2. cyklu spotkań, opracują zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje szkolnictwa zawodowego uwzględniające oczekiwania rynku pracy. Dokonają także przeglądu klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) pod kątem oczekiwań partnerów społecznych właściwych dla poszczególnych zawodów szkolnictwa zawodowego.

3 czerwca 2016 roku w Warszawie w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyła się konferencja „Wysoka jakość polskiej szkoły zawodowej w (dobrej) praktyce” podsumowującą projekt „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości – ESQA” („European Solutions in Quality Assurance”).