Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Serdecznie zapraszamy szkoły zawodowe dla młodzieży kształcące w zawodach do udziału w czwartej edycji  konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”, którego dwie pierwsze edycje były przeprowadzone pod nazwą „Szkoła dla rynku pracy”.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza doradców metodycznych oraz nauczycieli przedmiotów "Podstawy przedsiębiorczości", "Ekonomia w praktyce", "Wiedza o społeczeństwie" do wzięcia udziału w seminarium poświęconemu zasadom funkcjonowania SKOK - różnice pomiędzy SKOK a bankiem.
Dla uczniów organizowany jest konkurs filmowy.

22-23 października 2015 roku w Warszawie odbędzie się XVII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli w ramach II Kongresu Edukacja i Rozwój.

W dniach 28-29 października 2015 r. w Centrum Kongresowym 500  w Zegrzu k. Warszawy odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Zawodowych i Centrów Kształcenia Praktycznego.

Zapraszamy przedstawicieli kadry gimnazjów, które do tej pory nie wzięły udziału w szkoleniu z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, do skorzystania z oferty III etapu bezpłatnych szkoleń przygotowanych w ramach projektu „Edukacja dla pracy etap 2”.

Wydział Poradnictwa Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „Poradnictwo na odległość”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza rekrutację na kurs „Prowadzenie kursów online”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Trener szkoleń dla kadry szkół gimnazjalnych w województwie wielkopolskim.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Edukacja dla pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od dnia 28 września 2015 roku dyrektorem Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej jest Pani Kamila Brzost, powołana na to stanowisko przez Ministra Edukacji Narodowej.

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza rekrutację na kurs „Jak przygotować kurs online na platformie Moodle”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.