Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

6 listopada br. Minister Edukacji Narodowej podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Kształcenie w nowych zawodach: kierowca mechanik i jeździec prowadzone będzie w zasadniczych szkołach zawodowych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Dlaczego egzaminy są tak ważne? Jakie są wady i zalety systemu egzaminacyjnego? W jaki sposób mogą pomóc w doskonaleniu pracy szkoły? Czy i jak z wyników egzaminacyjnych korzystają dyrektorzy szkół i nauczyciele? – o tym w raporcie o stanie edukacji 2014 Instytutu Badań Edukacyjnych Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej.

Wydział Doskonalenia Nauczycieli ogłasza rekrutację na kurs „Marketing edukacyjny”, realizowany w formie blended w siedzibie KOWEZiU oraz na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu zaprasza na konferencję podsumowującą Rok Szkoły Zawodowców.

7 listopada br. w gmachu Politechniki Warszawskiej odbędzie się Jublileuszowy X Kongres Obywatelski.

Ministerstwo Edukacji Narodowej pomaga uczniom gimnazjów wybrać szkołę za pośrednictwem mapy szkół zawodowych, natomiast Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z myślą o maturzystach, rodzicach, nauczycielach oraz doradcach zawodowych przygotowało portal, który zawiera informacje o ofercie wszystkich uczelni w Polsce.

W zakładce "Dokumenty programowe" zamieściliśmy najnowsze podstawy programowe „poskładane” dla zawodów: Technik przemysłu mody, Technik lotniskowych służb operacyjnych oraz Przetwórca ryb.
Stanowią one wyciąg z nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. 

Wydział Poradnictwa Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla wybranych grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Już po raz 14. w konkursie organizowanym przez „Głos Nauczycielski" i Ministerstwo Edukacji Narodowej wybrano Nauczyciela Roku. Została nim pani Katarzyna Nowak-Zawadzka - pedagog szkolny w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Trener szkoleń dla kadry szkół gimnazjalnych w województwie dolnośląskim.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Edukacja dla pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.