Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Wydział Poradnictwa Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „E-portfolio”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej aktywnie uczestniczy w reformie systemu kształcenia zawodowego, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie nowych i znowelizowanych aktów prawnych. Reforma, w swojej zasadniczej części, weszła w życie 1.09.2012 r.

Jak bardzo zmieniła się sieć szkół ponadgimnazjalnych od 2007 r. i jak samorządy nią zarządzają? W jaki sposób licea konkurują o uczniów i jakich szkół nam przybywa? – o tym w raporcie Instytutu Badań Edukacyjnych pt. Zmiany w sieci szkół ponadgimnazjalnych w latach 2007-2013. W tym okresie spadła liczba uczniów i wzrosło zainteresowanie młodzieży nauką w technikach.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Kierownik w Wydziale Programów Nauczania.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Główny księgowy.

„Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – Być przedsiębiorczym" to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

W odpowiedzi na liczne prośby szkół, przedłużamy do 31 stycznia br. termin nadsyłania zgłoszeń do czwartej edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.

Wydział Poradnictwa Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla wybranych grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Miesięcznik "Dyrektor szkoły" wydał dodatek o kształceniu zawodowym, w którym m.in. polecamy artykuł dotyczący zmian w kształceniu zawodowym z udziałem KOWEZiU. 

Fundacja „Fundusz Współpracy” i Mazowieckie Kuratorium Oświaty ogłaszają w roku szkolnym 2015/2016 pierwszą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „Szkoła zawodowa najwyższej jakości".