Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Wydział Poradnictwa Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „E-portfolio”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz EduFakty-Uczę Nowocześnie zapraszają na konferencję „Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła - rynek pracy”, która odbędzie się 14 i 15 kwietnia br. w Łodzi.

Wydział Poradnictwa Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla wybranych grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

„Jak osiągnąć sukces?” to cykl edukacyjny, w ramach którego Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową zamierza zrealizować 50 warsztatów w 50 szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce. 

Rekrutacja na szkolenie dla kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego została zakończona.
Na kurs zakwalifikowali się nauczyciele dyplomowanymi z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego, którzy zarejestrowali się w bazie danych na stronie www.ekspert.ore.edu.pl, w terminie od 12.10.2005 r. do 22.09.2013 r.
Osoby zakwalifikowane, do 2 marca br., otrzymają informację na adres e-mail, podany w formularzu zgłoszeniowym.  

Wydział Poradnictwa Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „Poradnictwo na odległość”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Ruszyła druga część VII edycji projektu edukacyjnego „Ekonomiksy”, organizowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank Zachodni WBK. Każdy nauczyciel może otrzymać bezpłatną antologię z komiksami ekonomicznymi wraz z płytą zawierającą scenariusze lekcji przygotowane we współpracy z zaprzyjaźnionymi metodykami.

10 marca w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole" z tematem wiodącym „Stosowanie norm gwarancją jakości".

Wydział Doskonalenia Nauczycieli ogłasza rekrutację na szkolenie dla kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Już po raz 17. redakcja „Auto Moto Serwisu” oraz Wydawnictwa Komunikacji i Łączności zapraszają uczniów szkół o kierunku nauczania lub specjalności samochodowej – techników, zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych – do wzięcia udziału w Olimpiadzie Techniki Samochodowej.