Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zrealizowałeś/aś ciekawy projekt językowy? Zgłoś się i zdobądź European Language Label!

Uczniowie klas III gimnazjów stają właśnie przed koniecznością wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Aby im to ułatwić, polecamy artykuł w „Edukatorze Zawodowym" pt. Co dalej, gimnazjalisto?, który można przeczytać na: http://www.edukator.koweziu.edu.pl

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję konkursu na innowacje dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół kształcenia zawodowego z województw mazowieckiego i lubelskiego.

Bezpieczny Łańcuch Dostaw może stać się szansą na wprowadzenie ciekawych innowacji, które wyprzedzą zapotrzebowania rynku pracy dzięki czemu szkoła stanie się podmiotem umożliwiającym podniesienie konkurencyjności lokalnym przedsiębiorstwom.

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza rekrutację na kurs „Jak przygotować kurs online na platformie Moodle”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

W imieniu Fundacji „Fundusz Współpracy” i Mazowieckiego Kuratorium Oświaty zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia zawodowego. Laureaci zostaną nagrodzeni certyfikatami z tytułem „Szkoły zawodowej najwyższej jakości” oraz nagrodami rzeczowymi, a także znajdą się w międzynarodowym Katalogu Dobrych Praktyk projektu ESQA.

Wydział Poradnictwa Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „E-portfolio”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz EduFakty-Uczę Nowocześnie zapraszają na konferencję „Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła - rynek pracy”, która odbędzie się 14 i 15 kwietnia br. w Łodzi.

Wydział Poradnictwa Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla wybranych grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

„Jak osiągnąć sukces?” to cykl edukacyjny, w ramach którego Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową zamierza zrealizować 50 warsztatów w 50 szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce.