Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

16 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu w ramach „IV Szkolnego Dnia Zawodów w Ekonomiku” odbyła się konferencja „Oczekiwania pracodawców wobec absolwenta szkoły zawodowej” oraz spotkanie z pracodawcami i doradcami zawodowymi.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Kształcenie i szkolenia zawodowe - rozwój kompetencji, umiejętności i talentów”, która odbędzie się 5 grudnia 2016 r. w Warszawie, w hotelu Novotel, przy ul. Marszałkowskiej 94.

Fundacja PlasticsEurope Polska zaprasza nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium poświęconym tworzywom sztucznym. Webinarium odbędzie się  16 listopada 2016 w godz. 16.30–17.30.

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza rekrutację na konferencję „Nowe narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające rozpoznawanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji zawodowych uczniów”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza rekrutację na konferencję „Nowe narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające rozpoznawanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji zawodowych uczniów”.

W dniach 27-28 października 2016 r. odbył się – organizowany przez Wolters Kluwer - III Kongres Edukacja i Rozwój.

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – poszukuje recenzentów do opracowania recenzji modyfikacji Podstawy programowej kształcenia w zawodach wyodrębnionych w ramach grup zawodów (w ramach rekrutacji wyłonionych zostanie po 2 niezależnych recenzentów do zawodu).

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „Platforma Moodle w pracy nauczyciela - konsultanta i doradcy metodycznego”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej.

Projekt Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego ma celu dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Jak to osiągnąć? Poprzez zaangażowanie w programowanie kształcenia zawodowego tych, którzy o oczekiwaniach rynku pracy i o tym, jakiego absolwenta (wymarzonego kandydata do pracy) potrzebują, czyli przedstawicieli pracodawców.

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje autorów oraz redaktorów merytorycznych modyfikacji Podstawy programowej kształcenia w zawodach do prac związanych z opracowaniem zmodyfikowanych PPKZ.