Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Wydział Programów Nauczania ogłasza rekrutację na kurs „Realizacja kształcenia według nowych programów nauczania dla zawodów”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

20.03.2015

Lista osób zakwalifikowanych na kurs doskonalący „Poradnictwo na odległość” edycja 2.

Konferencja „Od edukacji szkolnej do zatrudnienia - kształcenie w języku francuskim” odbyła się 18 marca w Ambasadzie Francuskiej w Warszawie. Wybór terminu nie jest przypadkowy, bowiem zawsze w marcu, co rok odbywają się w Polsce Dni Frankofonii.

Polski Komitet Normalizacyjny oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizowały IV Ogólnopolską Konferencję „Normalizacja w szkole”. Odbyła się ona 11 marca br. w siedzibie ŁCDNiKP w Łodzi. Tematem przewodnim konferencji była teza: „Normy wyrównują szanse”. Uczestniczyło w niej ponad 120 osób.

Instytut HR, Projekt HR oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji (jako instytucja pośrednicząca) realizują projekt konkursowy POKL pt. „Chcę być przedsiębiorczy - podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych”. Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie programu nauczania w oparciu o atrakcyjne i efektywne narzędzia kształtujące postawę przedsiębiorczą wśród młodzieży.

Rozmowa z panią Anną Pregler - koordynatorem merytorycznym projektu „Edukacja dla pracy - etap 2.”

Zapraszamy do udziału w II zjeździe Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły pt. „Problemy prawne dyrektorów szkół w 2015 roku”. Konferencja odbędzie się 26 marca w Warszawie.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na konferencję „Wzmocnienie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.

W dniach 19-20 lutego odbyło się w Warszawie spotkanie kuratorów oświaty z przedstawicielami Specjalnych Stref Ekonomicznych. Organizatorem był DKZiU MEN i KOWEZiU.

Wydział Poradnictwa Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „Poradnictwo na odległość”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.