Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na kurs „Doradztwo zawodowe – wsparcie szkół gimnazjalnych przez placówki doskonalenia nauczycieli. Intensywny kurs blended - GDAŃSK”, realizowany w formie blended na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na kurs „Doradztwo zawodowe – wsparcie szkół gimnazjalnych przez placówki doskonalenia nauczycieli. Intensywny kurs blended - WARSZAWA”, realizowany w formie blended na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na kurs „Doradztwo zawodowe – wsparcie szkół gimnazjalnych przez placówki doskonalenia nauczycieli. Intensywny kurs blended - WROCŁAW”, realizowany w formie blended na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

W ramach upowszechniania zadań i rezultatów projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” 26 marca 2015 r. w Gdańsku odbyła się konferencja zorganizowana przez KOWEZiU we współpracy z tamtejszym kuratorium oświaty.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty szkoleniowej z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego przygotowanej dla przedstawicieli kadry zarządzającej i pedagogicznej gimnazjów, w ramach projektu „Edukacja dla pracy etap 2”.

Portal Funduszy Europejskich opublikował biuletyny informacyjne o efektach projektów realizowanych ze środków unijnych: 10 lat Funduszy Europejskich w Polsce oraz album Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich 2014

Zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w opracowywaniu programów kursów doskonalących.

Druga edycja programu Gumtree „Start do kariery” ma na celu dostarczenie uczniom oraz absolwentom szkół zawodowych niezbędnej wiedzy i narzędzi, które pomogą im sprawnie wejść na rynek pracy (jak założyć własną firmę, efektywnie szukać pracy w swoim zawodzie, napisać dobre CV i list motywacyjny).

„Potyczki Młodych Adminów 2015” to jedyny w Polsce konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych z zakresu administracji linuksowymi systemami komputerowymi, sprawdzający praktyczną wiedzę i umiejętności uczestników oraz umiejętność pracy zespołowej. 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to organizowana w dniach od 7 do 10 maja akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Beneficjenci mają możliwość prezentacji wszystkich produktów i rezultatów, które udało im się osiągnąć, zrealizować lub zbudować dzięki środkom UE.