Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza na kolejne Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce przygotowało broszurę pt. O Unii Europejskiej - sieci, informacje, porady.

Wydział Programów Nauczania ogłasza rekrutację na kurs „Ewaluacja programów nauczania dla zawodów”, realizowany w formie stacjonarnej w siedzibie KOWEZiU.

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza rekrutację na kurs „Zarządzanie czasem przez nauczyciela”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty szkoleniowej z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego przygotowanej dla przedstawicieli kadry zarządzającej i pedagogicznej gimnazjów, w ramach projektu „Edukacja dla pracy etap 2”.

Serdecznie zapraszamy dyrektorów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych do udziału w trzecim etapie monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej poszukuje Autora/Autorów publikacji na temat realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (link tutaj) oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych (link tutaj). Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu Euroguidance.

Rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” – III edycja organizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Wydział Doskonalenia Nauczycieli ogłasza rekrutację na kurs „Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych z elementami marketingu oświatowego”, realizowany w formie blended w siedzibie KOWEZiU oraz na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na kurs „Doradztwo zawodowe – wsparcie szkół gimnazjalnych przez placówki doskonalenia nauczycieli. Intensywny kurs blended - KRAKÓW”, realizowany w formie blended na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.