Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zaproszenie do monitorowania. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach jako badanie w działaniu to kolejny poradnik dla dyrektorów szkół i placówek kształcących w zawodach. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją. 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza na XXIX Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji.

Trzeci etap monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach dobiegł końca. Serdecznie dziękujemy wszystkim dyrektorom ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych za udział.

III Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły odbędzie się 28 maja 2015 r. w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12.

Serdecznie zapraszamy dyrektorów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych do udziału w trzecim etapie monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej przedłuża rekrutację na kurs „Doradztwo zawodowe – wsparcie szkół gimnazjalnych przez placówki doskonalenia nauczycieli. Intensywny kurs blended”, realizowany na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU do 29 maja 2015 r.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na konferencję w Zamościu "ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW - Wzmocnienie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na konferencję w Gdańsku „ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW - Wzmocnienie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Spartańskiej 1b uprzejmie informuje, że bierze udział w realizacji rządowego programu praktyk studenckich, przyjętego w formie zaleceń Rady Ministrów z dnia 3 marca 2015 roku dotyczących praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych.

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza rekrutację na kurs „Jak przygotować kurs online na platformie Moodle”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.