Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Konsultacje podstawy programowej kształcenia w zawodach skierowane do pracodawców ruszyły 1 lipca i potrwają do końca września.

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 mają na celu zapewnienia niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, finansowanych ze środków EFS, w zakresie usług edukacyjnych, zarówno w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji osób dorosłych, jak i szkolnictwa wyższego.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej bierze udział w realizacji rządowego programu praktyk studenckich.

Minister edukacji narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły. Szefowa MEN ustaliła też kierunki realizacji polityki oświatowej na ten czas.

Lista osób zakwalifikowanych na kurs on-line: „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla wybranych grup uczniów i słuchaczy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - edycja 1.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza na konferencję „Wzmacnianie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach (Warszawa)”. Rekrutacja do godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchamia wielką debatę na temat przyszłości polskiej edukacji i zachęca do odwiedzenia portalu www.naszaedukacja.men.gov.pl

W nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016 podręczniki będą darmowe – z punktu widzenia rodzica – dla uczniów klasy pierwszej, drugiej i czwartej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum.

Wydział Poradnictwa Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla wybranych grup uczniów i słuchaczy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Wydział Doskonalenia Nauczycieli ogłasza rekrutację na kurs „Planowanie procesu dydaktycznego w świetle prawa oświatowego”, realizowany w formie blended w siedzibie KOWEZiU oraz na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.