Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

09.04.2008

W dniach 6 - 8 marca nasz Ośrodek uczestniczył w Warszawskim Forum Oświatowym, które było częścią IX Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego PERSPEKTYWY 2008. Na naszym stoisku w części targowej Salonu udostępnialiśmy głównie informacje dotyczące programó

W dniach 6 - 8 marca nasz Ośrodek uczestniczył w Warszawskim Forum Oświatowym, które było częścią IX Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego PERSPEKTYWY 2008. Na naszym stoisku w części targowej Salonu udostępnialiśmy głównie informacje dotyczące programów nauczania o strukturze przedmiotowej, a zwłaszcza o ofercie modułowych programów nauczania dla zawodów. Zainteresowaniem cieszyły się również informacje nt. oferty dla szkolnych doradców zawodowych. Podczas seminarium pt. "Szkolnictwo zawodowe w Warszawie" przedstawiliśmy wybrane działania KOWEZiU na rzecz kształcenia zawodowego.
Oto kilka impresji fotograficznych z targów