Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

13.03.2008

Trzecie już spotkanie warsztatowe Zespołu ROKNO (Regionalne Ośrodki Kształcenia Na Odległość) odbyło się w siedzibie KOWEZiU w Warszawie 13-14 lutego. Przypominamy, że Zespół ROKNO opracowuje propozycję standardów kształcenia na odległość realizowanego

Trzecie już spotkanie warsztatowe Zespołu ROKNO (Regionalne Ośrodki Kształcenia Na Odległość) odbyło się w siedzibie KOWEZiU w Warszawie 13-14 lutego. Przypominamy, że Zespół ROKNO opracowuje propozycję standardów kształcenia na odległość realizowanego przez placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego. Podczas warsztatów Zespół koncentrował się na uściślaniu oświadczeń standardowych oraz ustalaniu dowodów spełnienia przyjętych kryteriów oceny. Dokonano również ustalenia wag poszczególnych kryteriów. Uczestnicy zadeklarowali kontynuowanie współpracy on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU. Kontynuację pracy w realu przewidziano na marzec 2008 roku. Ze strony KOWEZiU pracę Zespołu koordynują: Izabela Górecka i Witold Woźniak.
Galeria zdjęć