Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

31.01.2008

Wydział Poradnictwa Zawodowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej organizuje dodatkowe edycje kursu doskonalącego na temat: Rozmowa Doradcza

Wydział Poradnictwa Zawodowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej organizuje dodatkowe edycje kursu doskonalącego na temat:

"Rozmowa Doradcza"

Wydział Poradnictwa Zawodowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej organizuje dodatkowe edycje kursu doskonalącego na temat:

"Rozmowa Doradcza"

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia profesjonalnej rozmowy doradczej.

Spodziewane efekty szkolenia
Po ukończeniu doskonalenia uczestnik powinien:

  • znać wymogi formalne i zasady przeprowadzenia rozmowy doradczej,
  • określić etapy rozmowy doradczej,
  • nawiązać i podtrzymać kontakt indywidualny z uczniem,
  • formułować pytania uwzględniając wiek i potrzeby ucznia,
  • zinterpretować zachowanie się ucznia podczas rozmowy doradczej,
  • określić problemy i oczekiwania ucznia,
  • rozpoznać sygnały wskazujące na potrzebę indywidualnej porady,
  • znać typy trudnego klienta i umieć radzić sobie w trudnej relacji z nimi,
  • ocenić skuteczność rozmowy doradczej,
  • zyskać świadomość swego potencjału i ograniczeń w procesie doradczym.

Uczestnicy szkolenia
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli/doradców zawodowych zatrudnionych w Szkolnych Ośrodkach Kariery lub realizujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego.

Terminy kursów
Planowane są trzy dodatkowe edycje kursu, które odbędą się w następujących terminach:

- VII Edycja: 8-9.04.2008
- VIII Edycja: 10-11.04.2008
- IX Edycja: 14-15.04.2008

Uprzejmie informujemy, że marcowe terminy szkolenia są nieaktualne. Za utrudnienia przepraszamy.

Szkolenie będzie odbywać się w siedzibie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) w Warszawie, przy ulicy Spartańskiej 1 B (dojazd z dworca Warszawa-Centralna autobusem nr 118 do przystanku Spartańska). Zajęcia będą trwały dwa dni i będą zajmowały łącznie 15 godzin, w tym 2 godziny wykładu informacyjnego i 13 godzin warsztatów.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej pokrywa koszty dydaktyki, zakwaterowania, wyżywienia. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.

Formularze zgłoszeniowe na poszczególne edycje szkolenia można pobrać korzystając z poniższych linków:

Zgłoszenie na VII-tą edycję szkolenia "Rozmowa Doradcza" 8-9.04.2008 (Lista zamknięta)
Zgłoszenie na VIII-tą edycję szkolenia "Rozmowa Doradcza" 10-11.04.2008
Zgłoszenie na IX-tą edycję szkolenia "Rozmowa Doradcza" 14-15.04.2008

Uprzejmie prosimy o nadesłanie formularza zgłoszeniowego nie później niż 21 dni przed terminem szkolenia, faksem na numer (0 22) 646 52 51 lub pocztą na adres KOWEZiU
Wydział Poradnictwa Zawodowego
KOWEZiU
ul. Spartańska 1 B
02-637 Warszawa

O zakwalifikowaniu na kurs doskonalący zadecyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować do pracowników Wydziału Poradnictwa Zawodowego Pana Kamila Kazimierczuka lub Pani Małgorzaty Wójcik.

Tel. (0-22) 844 18 68 wew. 33, (0-22) 646 63 04
Fax. (0-22) 646 52 51
email: kamil.kazimierczuk@euroguidance.pl
m.wojcik@koweziu.edu.pl