Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

30.01.2008

Wydział Poradnictwa Zawodowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, w ramach projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, program IW EQUAL, organizuje seminarium na temat: Wieloaspektowość doradztwa międzykul

Wydział Poradnictwa Zawodowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,

w ramach projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, program IW EQUAL, organizuje seminarium na temat:

"Wieloaspektowość doradztwa międzykulturowego. Wnioski i rekomendacje"

Wydział Poradnictwa Zawodowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,

w ramach projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, program IW EQUAL, organizuje seminarium na temat:

"Wieloaspektowość doradztwa międzykulturowego. Wnioski i rekomendacje"

Celem seminarium jest przedstawienie propozycji doskonalenia zawodowego doradców z uwzględnieniem aspektu wielokulturowości oraz upowszechnienie modelu Międzykulturowego Ośrodka Doradztwa Zawodowego.

Swoje wnioski i rekomendacje odnośnie doskonalenia doradców przedstawią: kierownik oraz wykładowcy studiów podyplomowych "Wspieranie osób odmiennych kulturowo na rynku pracy" organizowanych przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, a także przedstawiciel KOWEZiU w odwołaniu do przeprowadzonych szkoleń "Wielokulturowość w doradztwie zawodowym".
Natomiast założenia i wnioski z funkcjonowania MODZ (Międzykulturowy Ośrodek Doradztwa Zawodowego) przedstawią koordynator oraz ewaluator MODZ.

Seminarium adresowane jest do kadry zarządzającej Urzędów Pracy (w tym kierowników działów rynku pracy zajmujących się aktywizacją zawodową), Ośrodków Pomocy Społecznej, Ochotniczych Hufców Pracy, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz innych struktur odpowiedzialnych za politykę społeczną, zwłaszcza wobec cudzoziemców, a także przedstawicieli szkół wyższych prowadzących studia z doradztwa zawodowego i pracy socjalnej, oraz innych placówek kształcących z zakresu poradnictwa i pracy socjalnej. Seminarium skierowane jest także do przestawicieli organizacji pozarządowych. Uczestnikami seminarium mogą być osoby zatrudnione na terenie województwa mazowieckiego.

Seminarium odbędzie się 28 lutego (czwartek) 2008 roku w Centrum Konferencyjnym Koara Expo przy ulicy Poligonowej 30 w Warszawie (mapka).

Początek planowany jest na godzinę 9.00 (rejestracja od 8.30).

Program seminarium

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa najpóźniej do 19 lutego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W szczególnych przypadkach zapewniamy nocleg.

Pytania dotyczące seminarium oraz potwierdzenie uczestnictwa prosimy kierować do pracowników Wydziału Poradnictwa Zawodowego: Pani Doroty Madej (email: dorotamadej@koweziu.edu.pl) lub Katarzyny Zawadzkiej (e mail: k.zawadzka@koweziu.edu.pl ), Tel. (0-22) 646 63 04