Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

07.02.2008

W dniu 10 stycznia 2008 r. odbyło się w KOWEZiU spotkanie z delegacją niemieckich związkowców zajmujących się szkolnictwem zawodowym. Ze strony niemieckiej udział wzięli: Dr. Stephanie Odenwald, Arnfried Gläser, Horst Linke i Cord Moellgaard.

W dniu 10 stycznia 2008 r. odbyło się w KOWEZiU spotkanie z delegacją niemieckich związkowców zajmujących się szkolnictwem zawodowym. Ze strony niemieckiej udział wzięli: Dr. Stephanie Odenwald, Arnfried Gläser, Horst Linke i Cord Moellgaard.
W dniu 10 stycznia 2008 r. odbyło się w KOWEZiU spotkanie z delegacją niemieckich związkowców zajmujących się szkolnictwem zawodowym. Ze strony niemieckiej udział wzięli: Dr. Stephanie Odenwald, Arnfried Gläser, Horst Linke i Cord Moellgaard. Spotkanie zaaranżowała Pani Dorota Obidniak - koordynator ds. międzynarodowych i projektów edukacyjnych w ZG ZNP. Nasz Ośrodek reprezentowali kierownicy wydziałów merytorycznych oraz wicedyrektor.
W ożywionej dyskusji porównano niemieckie i polskie rozwiązania w zakresie systemów kształcenia zawodowego oraz działania w poprawianiu jakości zwłaszcza kształcenia praktycznego. Obie strony zadeklarowały potrzebę i gotowość kontynuowania współpracy.