Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

<a href="http://bip.koweziu.edu.pl/index.php?id=4&zoom=70" target="_blank">Rekrutacja na stanowisko: Autor poradnika nt. ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Autor poradnika nt. ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.