Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

25.10.2013

„Szkoła dla rynku pracy" – II edycja – ogłoszenie wyników

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ma zaszczyt ogłosić wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła dla rynku pracy” – II edycja, realizowanego w ramach
projektu „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego”.

Najwyższą punktację i zarazem najwyższe miejsce w danej branży zajęły następujące szkoły:

 • Turystyka i hotelarstwo
 • brak zgłoszeń 

 • Gastronomia i produkcja spożywcza
 • Technikum im. Jana Pawła II w Polanicy Zdrój

 • Ekonomiczno-finansowo-biurowy
 • brak zgłoszeń  

 • Budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane
 • Technikum w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu

 • Elektryczno-elektroniczny i teleinformatyczny
 • Technikum nr 2 w Wałbrzychu

 • Górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo
 • Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku

 • Transport i gospodarka magazynowa
 • Technikum nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim

 • Chemiczny, ceramiczny i szklarski
 • brak zgłoszeń

 • Poligraficzno-drukarski i papierniczy
 • Technikum Poligraficzno-Księgarskie nr 20 w Zespole Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie

 • Mechaniczny
 • Technikum Mechaniczne w Białymstoku

 • Rolno-hodowlany
 • brak zgłoszeń

 • Leśnictwo, rybactwo i inżynieria środowiska
 • brak zgłoszeń

 • Medyczno-społeczny oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia
 • Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy

 • Fryzjersko-kosmetyczny
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 z Zielonej Góry

 • Artystyczno-muzyczny
 • Brak zgłoszeń

 • Włókienniczo-odzieżowy i skórzany
 • Technikum Usługowo-Gospodarcze w Lublinie

 

Nagrodzonym szkołom i współpracującym z nimi pracodawcom zostaną wręczone statuetki w dniu 6 grudnia 2013 roku w Warszawie.

WSZYSTKIM SERDECZNIE I GORĄCO GRATULUJEMY!