Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Rekrutacja na stanowisko: Autor poradnika nt. ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach - przedłużenie rekrutacji do 14 paźd

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Autor poradnika nt. ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.