Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Kształcenie na odległość

Prawa autorskie do publikacji przysługują Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Publikacje są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przeznaczone są wyłącznie do użytku niekomercyjnego.
Aktualnie KOWEZiU nie prowadzi dystrybucji wysyłkowej.
Zachęcamy do pobierania publikacji w formacie pdf.

 

Jak wdrażać Kształcenie na Odległość w kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnychRafał Michałowski, Wojciech Myka
KOWEZiU, Warszawa 2014

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”. 

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? PoradnikAgnieszka Wedeł-Domaradzka, Anita Raczyńska
KOWEZiU, Warszawa 2013

Poradnik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”. 

Poradnik dla projektujących kursy e-learningoweWiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska
KOWEZiU, Warszawa 2012

Poradnik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”. 

Informator o kursach e-learningowych do kształcenia zawodowegoZespół pracowników projektu
„Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”
Warszawa, 2014

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”. 

Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej oraz potrzeb edukacyjnych polskich nauczycieli i odbiorców w zakresie kształcenia na odległośćKrzysztof Chmielewski
Warszawa, 2013

Poradnik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”.